นโยบายการจัดส่งสินค้า

เรามีนโยบายคืนสินค้า 30 วัน ซึ่งหมายความว่าคุณมีเวลา 30 วันหลังจากได้รับสินค้าเพื่อขอคืนสินค้า 

เพื่อให้มีสิทธิ์คืนสินค้า สินค้าของคุณต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับ ยังไม่ได้ใช้งาน มีป้ายแท็ก และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม คุณจะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อด้วย 

ในการเริ่มคืนสินค้า คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]. หากการส่งคืนของคุณได้รับการยอมรับ เราจะส่งฉลากการส่งคืนพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและสถานที่ในการส่งพัสดุของคุณ รายการที่ส่งกลับมาหาเราโดยไม่ขอคืนสินค้าก่อนจะไม่ถูกรับ 

คุณสามารถติดต่อเราสำหรับคำถามเกี่ยวกับการส่งคืนได้ที่ [email protected].