chính sách vận chuyển

Chúng tôi có chính sách đổi trả trong 30 ngày, có nghĩa là bạn có 30 ngày sau khi nhận được hàng để yêu cầu đổi trả. 

Để đủ điều kiện đổi trả, mặt hàng của bạn phải ở trong tình trạng giống như bạn đã nhận, chưa sử dụng, có thẻ và còn nguyên bao bì. Bạn cũng sẽ cần biên lai hoặc bằng chứng mua hàng. 

Để bắt đầu quay lại, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Nếu việc trả hàng của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhãn vận chuyển hàng trả lại cũng như hướng dẫn về cách thức và địa điểm gửi gói hàng của bạn. Các mặt hàng được gửi lại cho chúng tôi mà không yêu cầu trả lại trước sẽ không được chấp nhận. 

Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi trả lại nào tại [email protected].